ביקורת

Posted by adminRC in כללי | Tagged | סגור לתגובות על ביקורת

הביקורת נועדה לספק ביטחון סביר כי מעל פיננסיים (חשבונאות) מדווח אמין הצגה מוטעית מהותית. מטרת הביקורת היא להביע דעה על דיווח של אנשים שעברו בדיקות, בהתאם לנהלים של חשבונאות על פי חוקי הפדרציה הרוסית. חוות דעת של ביקורת חיובית על תוצאות ביקורת יכולה לתרום לצמיחה אמון בחברה (חשבונאות) פיננסי. עם זאת, אתה לא צריך לקבל חוות דעת של רואה החשבון המבקר כאישור האפקטיביות של ניהול עסקי עושה המשרד, אשר מבוקרים. המבקר הוא אחראית על גיבוש ולהביע דעה על כספי (חשבונאי). אחריות על הכנת והגשת דוחות מבוקרים הינם באחריות של ההנהגה, ולא ביקורת המשרד. ביקורת מאפשר לך: להשיג מידה סבירה על מהימנות פיננסיים (חשבונאות) את הלקוח מכל הבחינות המהותיות, כדי להעריך את מערכת החשבונאות של הלקוח על מנת לעמוד בדרישות הרגולטוריות; להעריך מערכת של הלקוח של בקרות פנימיות על עמידה בדרישות רגולטוריות, היקף ואופי הלקוח על מנת לזהות אזורים קריטיים שומרת הגלום בתחום החשבונאות הלקוח מיסוי, בשיתוף פעולה עם שחקנים אחרים של יחסי האזרח במערכת של שליטה וניהול פנימי המבוסס על מידע שהתקבל מידע במהלך הביקורת לפתח הצעות לכתובת הליקויים שזוהו.

ביקורת כוללת בדיקה של חשבונאות וניתוח משפטי של העסק של הלקוח. בנוסף, הביקורת יכולה להתבצע על ידי הלקוח צעד אחר צעד (לדוגמה, רבעון), אשר לא רק למנוע עומס יתר על הצוות של חשבונאות בסוף השנה, אלא גם לספק הזדמנות לעשות דיווח בזמן שלמה של תיקונים שזוהו בסריקה חסרונות. ביקורת היא חובה או יוזמה. ביקורת חובה בהתאם לחוק הפדרלי "על ביקורת", N-119 של פ.צ. 07.08.2001g.

תחת ביקורת חובה בדיקת אמצעי הביקורת השנתית חובה דיווח חשבונאית ופיננסית (חשבונאי) של הארגון או יזם בודד. חובת הביקורת מוסדר, כמו גם חוקים פדרליים (סטנדרטים) של הביקורת נעשית במקרים הבאים: הארגון הטופס הארגוני והמשפטי של מניות החברה המשותפת, ארגון היא זיכוי, חברת ביטוח, קרן השקעות או ארגון האחרות הנזכרות פסקאות. סעיף 1, סעיף 2. 7 לחוק, סכום ההכנסות של ארגוני מכירות המוצר (שירותי עבודה) לשנת יותר מ -500 000 פעמים שכר המינימום שקבע החקיקה של הפדרציה הרוסית או את כמות הנכסים עולה על האיזון של הארגון בסוף השנה ל -200 000 פעמים שכר המינימום שהוקם בחיקוק של הפדרציה הרוסית, הארגון הוא הציבור או מפעל יחידתי העירונית המבוססת על הזכות של העסק אם את הביצועים הפיננסיים של פעילותה לקיים את התנאים הקבועים בפסקה הקודמת. על פי התוצאות של חוות דעת של ביקורת חובה יינתן בהתאם לכללים הפדרליים (סטנדרטים) של דו"ח הביקורת N 6 רואי חשבון על כספי (חשבונאי). ביקורת הביקורת פעולה היוזמה נעשית בארגון כל צורה של בעלות על ההחלטה של ​​המייסדים. בין אם היוזמה מתבצעת ביקורת או ביקורת סטטוטורית, ביקורת יחולו כל הנהלים הדרושים כדי לאמת את כספי (חשבונאי) במלואו. עריכת ביקורת היוזמה יכולה לא רק בזמן לזהות ולתקן שגיאות, אלא גם מגביר את האמון העסקי של הלקוח שמקדם רצון טוב. זה מגדיל את האטרקטיביות ההשקעה של החברה, שאפשרה את תהליך קבלת הבנק הלוואות וחוזים. בנוסף, ישות וניהול יוכלו להעריך באופן אובייקטיבי את רמת המיומנות של עובדי חשבונאית כדי להעריך את האפקטיביות של ההנהלה של החברה. על התוצאות של היוזמה הביקורת יינתן דו"ח המבקר המפרט את כל שזוהו במהלך הבדיקה וההערכה של הפרעות של הבקרה הפנימית. קבוע חשבונאות של אינטראקציה של הלקוח עם המומחים של המשרד ביקורת מספקת הזדמנות לקבל ייעוץ חינם והסברים, אשר מפחית את הסיכונים של שמירה והעלאת רמתו של מיומנות. דיווח על את תוצאות הביקורת כוללת: חוות דעת של ביקורת רשמית על כספי (חשבונאי); דוח ביקורת סודי התייחס להנהגה של הלקוח שהזמין הביקורת. צורה ותוכן של דוח רואה החשבון המבקר מכללי הפדרלי הרלוונטי (סטנדרטים) של פעילות הביקורת. מידע בכתב (דו"ח) הביקורת – מסמך התייחס אך ורק לבעלי או ניהול של הלקוח. מידע בכתב (דו"ח) המבקר יש מידע מלא על הביקורת, מסומן סטיות מן הסדר הוקמה הנהלת חשבונות, הפרות משמעותיות של החוק. בנוסף, בדו"ח המבקר מעריך את מערכת הבקרה הפנימית של הלקוח ניתן גילוי משמעותי פיננסיים, סיכונים משפטיים אחרים מספקת גם הצעות קונסטרוקטיביות והמלצות על חיסול הפרות עיוותים כדי לשפר את מערכות חשבונאות ובקרות פנימיות, כמו גם פרטים אחרים שהושגו במהלך הביקורת לבדוק הנקוב בחוזה עבור ביקורת.

Comments are closed.